Tjenester

Offshore

Vi tilbyr visuell inspeksjon av flytende og faste installasjoner med drone. Vi har gyldige sikkerhetskurs for å kunne ta oppdrag på offshore innstallasjoner på norsk sokkel

Vindkraft

Vi tilbyr inspeksjon av vindmøller både offshore og onshore. Vi benytter oss av avansert maskinlæringsteknologi som kan avdekke svakheter på turbinbladene

Vei og anlegg

Vi tilbyr inspeksjon av broer, veier og jerbanestrekninger. Våre droner kan avdekke svakheter i konstruksjoner og vi kan bistå geologer i rasutsatte områder.

Linjeinspeksjon

Vi tilbyr inspeksjon av kraftledninger med drone. For størst mulig effektivitet kan vi nå tilby maskinlæring for å kunne detektere tilstand og eventuelle vedlikeholdsbehov
shipwreck

Undervannsinspeksjon

Med en portabel undervannsdrone (ROV) kan vi inspisere damstruktur i drikkevannskilder og demninger.

Vår portable ROV gjør det mulig  å komme seg gjennom rør der dykkere ikke ville kommet til, og kan slik avdekke groing eller lekkasjer. Les mer

3D Mapping | Fotometri

Hallingdrone tilbyr 3d mapping med drone. Vi samler inn et stort bildemateriale og setter dette sammen i en kraftig industriledende programvarepakke. Alt dette vil være lagret i skyen, og ut i fra dette kan man måle nøyaktig areal, volum eller høyder osv. Dette kan for eksempel brukes for skogeiere, steinbruk, oppmåling eller jordbruk

Fotografi

Vil tilbyr dronefoto for eiendomsmeglere og privatpersoner. Gode bilder kan være avgjørende for at du som selger skal få solgt raskest mulig til best pris. I tillegg tilbyr vi bedriftsfoto og portrettfotografering. Les mer

Søk og redning

Vi kan bistå redningstjenesten med undervannsdrone (ROV) og en drone utstyrt to kameraer, der det ene er et varmakamera(termisk) og det andre har mulighet til å zoome inn på objekter. Les mer
© Hallingdrone 2020 |Org nr 921 208 839 | 3540 Nesbyen